Вітаю Вас, Гість! Реєстрація RSS

Четверг, 20.09.2018

  

     Відділ освіти в тісній співпраці із навчальними закладами та установами освіти району спрямовує свої зусилля на дотримання конституційних вимог, виконання законодавства України щодо розвитку освітньої галузі, створення необхідних умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості та ролі в духовному, економічному, соціальному, інноваційному розвитку суспільства, дотримання гарантій держави щодо створення належних умов праці, охорони здоров’я, підвищення кваліфікації, соціального і професійного захисту педагогічним працівникам відповідно до Концепції програми розвитку освіти України.

     Для подальшого реформування, розбудови галузі освіти району передбачено розв’язання комплексу завдань з формування мережі навчальних закладів, контингенту учнів, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення, осучаснення змісту освіти, впровадження інформаційних і комунікаційних технологій навчання, удосконалення форм управління освітою, утвердження високого соціального статусу вчителя в суспільстві.

     Спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування відділ освіти працює над відновленням дошкільної освіти, створенням умов для повного охоплення дітей шкільного віку навчанням, вдосконаленням і розвитком змісту та форм профільного навчання відповідно до запитів старшокласників.

     Пріоритетним завданням діяльності відділу освіти є створення необхідних умов в усіх навчально-виховних закладах району для забезпечення доступності здобуття освіти в них дітьми, підлітками та молоддю з особливими потребами, а також посилення виховної ролі закладів освіти, ефективності їх роботи з формування моральності, духовності, національної самосвідомості учнів, розвитку самоврядування в дитячих колективах, створення в загальноосвітніх закладах здоров’язберігаючого середовища та культивування знань про здоров’я.


Начальник відділу освіти

Гулька Ірина Михайлівна